Article publicat per ISGlobal

Un equip liderat per Jordi Vila, director de la Iniciativa de Resistència Antimicrobiana d’ ISGlobal, en col·laboració amb el grup del Dr. Montalvo de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha trobat bacteris Escherichia coli resistents a antibiòtics en més del 50% de mostres de gavines a Barcelona. Els resultats mostren, per primera vegada, la coexistència de dues carbapenemasses (enzims que confereixen resistència als carbapenems), i confirmen el possible paper de les aus migratòries en la propagació de gens de resistència antibiòtica.

El nombre de bacteris resistents a diversos antibiòtics ha augmentat d’una manera alarmant en les últimes dècades, com a consequüència, en gran part, a l’abús i mal ús d’antibiòtics per a ús humà i animal. Quan apareix un bacteri resistent, aquesta es pot propagar gràcies a diferents factors com ara els viatges internacionals, la globalització en l’intercanvi comercial d’aliments, i les aus migratòries. La femta de les gavines conté alts nivells del bacteri E. coli, i Espanya és el país europeu en què s’han aïllat més E. coli resistents a més d’un antibiòtic.

En aquest estudi, els autors van investigar la prevalença de gens que confereixen resistència a diferents beta-lactámics (antibiòtics d’ampli espectre) en soques d’E. coli obtingudes de gavines.  Per a això, van analitzar 132 mostres fecals obtingudes a partir de pollets de diferents nius distribuïts per tota la ciutat. Van trobar que més de la meitat de les soques aïllades (el 54.5%) expressava algun gen de resistència, amb un predomini de beta-lactamases d’espectre estès (51%). A més, van identificar, per primera vegada, la presència de carbapenemases en dos soques aïllades de gavines.

“Les nostres dades mostren que la prevalença d‘E.coli resistents en femta de gavina és major de la qual es pensava” assenyala Jordi Vila. “El fet que les dues soques resistents a carbapenems comparteixen seqüències amb soques aïllades d’humans en diferents parts del món, subratlla el paper d’aquestes aus en la disseminació de gens de resistència antibiòtica”, afegeix l’expert.

Més informació:

Los cuatro frentes de batalla contra la resistencia a antibióticos

Referencia

Vergara A, Pitart C, Montalvo T, Roca I, Sabaté S, Hurtado JC, Planell R, Marco F, Ramírez B, Peracho V, de Simón M, Vila J. Prevalence of Extended-Spectrum-β-Lactamase- and/or Carbapenemase-Producing Escherichia coli Isolated from Yellow-Legged Gulls from Barcelona, Spain. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Jan 24;61(2).