Des del gener 2020, el projecte SAFE (Superbug Awareness for Education) ha llançat la iniciativa a Barcelona, amb la presencia de la Universitat de Nàpols, per engegar tan la formación dels alumnes universitaris, com dels socis italians, per a replicar el model a Itàlia.